Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Základní škola

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Součástí školy je školní družina, jejíž 3 oddělení mají kapacitu 75 žáků. První oddělení školní družiny je umístěno v budově OÚ, druhé v sousední sokolovně a třetí v budově pavilonu školy.

Základní škola Luštěnice poskytuje základní vzdělání pro děti z Luštěnic a jejich částí Voděrady, Zelená a okolních obcí Újezd, Újezdec, Smilovice, Bratronice a Rejšice. Větší část žáků dojíždí a proto je organizace dne školy přizpůsobena dopravní obslužnosti .

 

Vybavenost školy

Základní škola:

Od ledna 2014 je součástí školy školní kuchyň a školní jídelna.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Dlouhodobé projekty a periodické akce

Během školního roku probíhají dlouhodobé projekty, které se každoročně doplňují. Projekty jsou převážně v rámci třídy, ale během roku probíhají i projekty, ve kterých se realizují žáci ze všech ročníků.

Jsou to např.: Klub mladého diváka, Den dopravní výchovy, Den Země, Velikonoce, Vynášení Morany, Sportovní olympiáda, Luštěnický slavíček, Branný den.

Škola je zapojena do evropského projektu "Ovoce do škol", do školního recyklačního programu "Recyklohraní", do projektu humanistického hnutí "Adopce na dálku".

Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ školní akce:

1. stupeň :

2. stupeň :

1.- 9. ročník