Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Elektronická omluvenka

Rychlý způsob jak omluvit vaše dítě z vyučování. Využijte náš kontaktní formulář.

Vaše jméno a příjmení:
Kontaktní e-mail:
Jméno žáka:
Třída:
Důvod a předpokládaná délka absence:
 

Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou
omluvu v žákovské knížce.

Dle školního řádu
  • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující, na jeden a dva dny třídní učitel a na více než dva ředitel školy.
  • Ve všech případech podá zákonný zástupce žádost s uvedením data, respektive hodiny, kdy má být žák uvolněn.Při uvolnění delším než dva dny podávají zákonní zástupci žáka řediteli školy písemnou žádost se zdůvodněním.
  • Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. V jiných případech je žák uvolňován z výuky na základě předem podané písemné žádosti rodičů na předepsaném formuláři nebo v Žákovské knížce (určení přesného času, kdy za žáka přebírá odpovědnost zák. zástupce).
  • Během dne je žák uvolněn následujícím způsobem: Na prvním stupni na základě písemné žádosti a předán zákonnému zástupci osobně. Na druhém stupni odchází na základě zákonným zástupcem podepsané a předané žádosti.
  • Po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli.