Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Projekty

Naše škola je dlouhodobě zapojena do těchto projektů:

20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb

08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb

22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

30.11.2014 | Projekt Učíme digitálně

Naše škola je zapojena do projektu Učíme digitálně.

29.8.2014 | Adopce na dálku

Uplynulo již více jak pět let od chvíle, kdy jsme se stali adoptivními rodiči dívky Winnie Akoth Ouma žijící v městě Paponditi v Keni. Winnie začne navštěvovat II. ročník střední školy a my jsme připraveni ji v jejím studiu i nadále podporovat. Proto plánujeme uskutečnit akci na podporu naší adopce. Termín a program akce bude upřesněn.

Novinky ze života Winnie můžete sledovat na http://www.humanisti.cz/adopce?dite=601891

 

06.3.2014 | Projekt EU peníze školám

V období od 1. září 2011 do 28. února 2014 naše základní škola realizovala projekt Inovace ve vyučování z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Úspěšným zakončením projektu byl splněn projektový záměr školy, který vycházel z autoevaluace a školního vzdělávacího programu školy. Metodickým vzděláváním učitelů podporujícím používání moderních vyučovacích metod bylo dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky ve vybraných oblastech.

17.1.2014 | Podpora čtenářské gramotnosti

Od školního roku 2011/2012 byla zahájena činnost školní knihovny. Knihovna je umístěna v prostorách učebny českého jazyka. Doba vypůjčení knížek je stanovena na jeden měsíc. Čas otevření knihovny bude ještě upřesněn.Těšíme se na nové čtenáře.

23.8.2012 | Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do evropského projektu "Ovoce do škol"  s finanční podporou Evropského společenství.

Žáci 1. - 5. ročníku mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky projektu Evropské unie a České republiky. Ovoce a zelenina jsou dodávány jednou týdně.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace.

23.8.2012 | Recyklohraní - sběr použitých surovin

Naše škola je od školního roku 2008/09 zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ.

V rámci projektu sbíráme starý papír, staré baterie a akumulátory, vyřazená drobná elektrozařízení (např. starý mobil, kalkulačka, telefon, vysoušeč vlasů, kulma, žehlička, elektrohračky, drobné počítačové vybavení, nebo MP3 přehrávač, atd.), žárovky