Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Třídní schůzky, konzultace

Třídní schůzky

21.11.2017   1.st – od 16 hodin, 2. st – od 17 hodin

17.4.2018     1.st – od 16 hodin, 2. st – od 17 hodin

Konzultace:

Konzultační den 1. pololetí - čtvrtek 7.12. 2017 od 15 do 17 hod.

Konzultace ředitelky školy:

První úterý v měsíci 15 - 17 hodin

KONTAKTY - SLUŽEBNÍ MOBILY:

Sborovna pavilonek (Mgr. Krkošková, Mgr. Kalinová, Mgr. Pavlíčková, p.uč. Hájková ) tel: 724 760 693

Sborovna hlavní (Mgr. Marušková, G. Dvořáková, Bc Feigl, Bc. Krkoška, Mgr. Swaczynová, Mgr. Hovorková, Mgr. Zelenková, Bc. Václavková, p.uč. Šeflová, p.uč Brzobohatá) tel. 724 931 732

Volejte nejlépe v době před vyučováním (7,00 - 7,20) nebo v době přestávek.

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
.