Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Organizace školního dne

07.10 : vstup žáků do budovy školy
07.25 : příprava na 1. vyučovací hodinu
07.30 − 08.15 : 1. vyučovací hodina
08.25 - 09.10 : 2. vyučovací hodina
09.10 - 09.25 : hlavní přestávka
09.25 - 10.10 : 3. vyučovací hodina
10.20 - 11.05 : 4. vyučovací hodina
11.15 - 12.00 : 5. vyučovací hodina
12.10 - 12.55 : 6. vyučovací hodina
13.05 - 13.50 : 7. vyučovací hodina
13.55 - 14.40 : 8. vyučovací hodina