Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Projektový den

09.10.2018

Projektový den k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech bude probíhat v rámci dopoledního vyučování ve 2. až 9. ročníku. Šesťáci v rámci tohoto projektu navštíví Evropský dům v Praze.