Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Seznam sešitů pro 2. stupeň - školní rok 2020/2021

Sešity 6. třída  
AJ M F P Z D OaRV HV INF ČJ
1 x 444 2 x 460 1 x 524 1 x 560 1 x 544 1 x 464 2 x 524 not. sešit 1 x 425 1 x 420 2 x 464
  1 x 540 1 x 464   1 x 440     1 x 524      
  1 x 520                  
ostatní:2  desky na kopírované materiály, kalkulačka, rýsovací potřeby

 

Sešity 7. třída
ČJ AJ M DOM F P Z D OaRV HV INF JAK RJ
2 x 464 1 x 444 2 x 460 1 x 444 1 x 464 1 x 560 1 x 444 1 x 464 1 x 524 not. Sešit 1 x 425 1 x 424 2 x 544 1 x 420
    1 x 520             1 x 524        
ostatní: 2 desky na kopírované materiály, kalkulačka, rýsovací potřeby

 

Sešity 8. třída
ČJ AJ M CH F P Z D OaRV HV INF JAK RJ
2 x 464 1 x 444 2 x 460 1 x 540 1 x 464 1 x 544 1 x 444 1 x 464 1 x 524 not. Sešit 1 x 425 1 x 424 2 x 544 1 x 420
    1 x 540                      
    1 x 520             1 x 524        
ostatní:2  desky na kopírované materiály, kalkulačka s nadstavbou (např. mocniny, sin, cos,tan…), rýsovací potřeby

 

Sešity 9. třída
ČJ AJ M CH F P Z D OaRV HV INF JAK RJ
2 x 464 1 x 444 2 x 460 1 x 540 1 x 524 1 x 544 1x 444 1 x 464 1 x 524 not. Sešit 1 x 425 1 x 424 1 x 420 2 x 544
    2 x 520   1 x 464         1 x 524        
ostatní:2  desky na kopírované materiály, kalkulačka s nadstavbou (např. mocniny, sin, cos,tan…), rýsovací potřeby