Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Organizační řád školní jídelny

Výdej a odhlašování obědů

 

Kalkulace stravného

Strávníci 7 - 10 let 23,00 Kč
Strávníci 11 - 14 let 25,00 Kč
Strávníci 15 - 18 let 27,00 Kč

Výše limitu k inkasu stravného

23 x 23 = 529,- Kč žáci 1. - 4. třídy

23 x 25 = 575,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2015 věk 11 let

23 x 27 = 621,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2015 věk 15 let

Výše záloh trvalých příkazů stravného

20 x 23 = 460,- Kč žáci 1. - 4. třídy

20 x 25 = 500,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2015 věk 11 let

20 x 27 = 540,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2015 věk 15 let

 

Způsob platby

  1. inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny,
    číslo sběrného účtu České spořitelny 0101336101/0800
  2. trvalým příkazem z běžného účtu,
    číslo účtu u Komerční banky 51-6902170217/0100, variabilní symbol 0840
  3. složenkou

Úhrada stravného

Bližší informace osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ na tel. číslo 326 357 151 nebo 702 279 535.

 

Zásady pestrosti jídelníčku

Při přípravě pokrmů ve školních jídelnách je povinností dodržování pestrosti jídelníčků pro strávníky školních jídelen. Dodržování pestrosti jídelníčků podléhá kontrole České školní inspekce, dále Krajské hygienické stanice.

Doporučená pestrost jídelníčku v měsíci:

Polévky: zeleninové 12x

luštěninové 4x

preferování obilných zavářek (jáhly, krupky, pohanka, kuskus, bulgur)

Hlavní jídla: ryby 2x

vepřové maso 4x

sladké pokrmy 2x

bezmasé pokrmy 4x

drůbeží maso 4x

hovězí a ostatní maso 4x

Přílohy: houskové knedlíky  max. 2x (snaha o snížení nabídky knedlíků z bílé mouky)

obiloviny 7x (těstoviny, rýže, kuskus, bulgur, jáhly)

brambory 8x ( vařené brambory, br. kaše, br. knedlíky)

luštěniny 2x

tepelně upravená zelenina 4x (přílohová zelenina, dušené zelí, špenát)

Denně podávat strávníkům ovoce nebo zeleninu

Vyvarovat se podávání uzenin

Nabízet alespoň jeden nesladký, mléčný a sladký nápoj

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ