Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018
Oficiální název kroužku Náplň Vedoucí určeno pro  přibližný termín den/hodina cena za vyuč.hodinu  
Šikovné ruce keramika Ivana Pospíšilová 2.-9.třída po, út, st 13,15 - 14,45 podle počtu zájemců 40,- Kč  
Taneční kroužek moderní tance Petra Václaková 2.-5. třída st 15,00-15,45 30,- Kč  
Taneční kroužek moderní tance Petra Václaková 6.-.9. třída st 15,45-16,30 30,- Kč  
Pěvecký sbor   Jaroslava Kalinová 1.-5. třída dle rozvrhu zdarma  
Německý jazyk   Jarmila Hovorková pokročilí dle rozvrhu 30,- Kč  
Německý jazyk   Jarmila Hovorková začátečníci dle rozvrhu 30,- Kč  
Ruský jazyk   Jarmila Hovorková začátečníci dle rozvrhu 30,- Kč  
Florbal   Lubomír Krkoška 1.-5. třída začátečníci st - sudý 13,30-14,45  pá 12,30-14,00 30,- Kč  
Florbal   Lubomír Krkoška 1.-5. třída pokročilí út 15,00-17,00      čt 15,00-17,00 30,- Kč  
Atletika   Tomáš Feigl 4.-9. třída po 15,00-16,30   čt 18,00-19,00 30,- Kč  
Aerobik   Pavlína Krkošková 7.-.9.třída čt 19,00-20,00 30,- Kč  
Šachy   Josef Rastočný 1.-9. třída st 15,00-16,00 30,- Kč  
Country tance   Alena Hájková 1.-3. třída dle rozvrhu 30,- Kč  
Hra na hudbní nástroj kytara, akordeon Marie Kopřivová 1. - 9. tř termíny a cena budou stanoveny podle počtu zájemců  
Turistický kroužek   Berta Šeflová žáky i veřejnost cca 1 x měsíčně,termíny a cena budou stanoveny podle počtu zájemců  
               
     
Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 15.9.2017          
Přihláška do kroužku je závazná na období prvního pololetí. Pokud ve druhém pololetí budete chtít dítě odhlásit, udělejte to písemně.
Kroužky mají stanovený minimální počet 8 žáků, maximální počet stanovuje vyučující kroužku podle kapacity místnosti, kde kroužek probíhá.
Zahájení aktivit v kroužcích začne v týdnu od 2.10. 2017          
O tom, zda kroužek bude otevřen a o úhradě za první pololetí budete včas informováni vedoucími kroužků.