Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Omluvenka

Rychlý způsob jak omluvit vaše dítě z vyučování. Využijte náš kontaktní formulář.


Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou
omluvu v žákovské knížce.

Dle školního řádu

  • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující, na jeden a dva dny třídní učitel a na více než dva ředitel školy.
  • Ve všech případech podá zákonný zástupce žádost s uvedením data, respektive hodiny, kdy má být žák uvolněn.Při uvolnění delším než dva dny podávají zákonní zástupci žáka řediteli školy písemnou žádost se zdůvodněním.
  • Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. V jiných případech je žák uvolňován z výuky na základě předem podané písemné žádosti rodičů na předepsaném formuláři nebo v Žákovské knížce (určení přesného času, kdy za žáka přebírá odpovědnost zák. zástupce).
  • Během dne je žák uvolněn následujícím způsobem: Na prvním stupni na základě písemné žádosti a předán zákonnému zástupci osobně. Na druhém stupni odchází na základě zákonným zástupcem podepsané a předané žádosti.
  • Po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli.