Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Školní družina

Školní družina funguje denně od 11:05 hod. do 16:30 hod.

 • Je určena pro předem zapsané žáky 1. stupně.
 • Děti jsou rozděleny do 5 oddělení.
 • Kapacita školní družiny je omezená - 135 žáků.
 • Přihlašování, poplatek, docházka a odchod ze školní družiny se řídí vnitřními pokyny pro školní družinu.

Ranní družina

 • Vychovatelka školní družiny zajišťuje ranní dohled nad žáky denně od 6:30 hodin do 7:10 hodin na pavilonku prvního stupně.

Vychovatelky školní družiny

 • 1. oddělení - Renata Knesplová, Mgr. Jana Fořtová - 606 647 112
 • 2. oddělení - Hana Dufková - 720 561 480
 • 3. oddělení - Jana Tuzarová, Markéta Kováčová - 604 387 553
 • 4. oddělení - Nataliya Mykytyuk - 773 213 856
 • 5. oddělení - Nataliya Mykytyuk, Mgr. Jana Fořtová - 773 213 856
 • ranní družina  - Nataliya Mykytyuk, Jana Tuzarová, Mgr. Jana Fořtová, Markéta Kováčová - 732 121 940