Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Školní družina

Školní družina funguje denně od 11:05 hod. do 16:30 hod.

  • Je určena pro předem zapsané žáky 1. stupně.
  • Děti jsou rozděleny do 4 oddělení.
  • Kapacita školní družiny je omezená - 135 žáků.
  • Přihlašování, poplatek, docházka a odchod ze školní družiny se řídí vnitřními pokyny pro školní družinu.

Ranní družina

  • Vychovatelka školní družiny zajišťuje ranní dohled nad žáky denně od 6:15 hodin do 7:10 hodin na pavilonku prvního stupně.

Vychovatelky školní družiny

  • 1. oddělení – Renata Knesplová
  • 2. oddělení – Hana Dufková
  • 3. oddělení - Johana Procházková
  • 4. oddělení - Dis. Tereza Cihlářová, Jana Fořtová
  • ranní družina - Hana Dufková, Dis. Tereza Cihlářová