Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

31.5. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy

Další plánované akce

Školní družina

Školní družina funguje denně od 11:05 hod. do 16:30 hod.

  • Je určena pro předem zapsané žáky 1. stupně.
  • Děti jsou rozděleny do 5 oddělení.
  • Kapacita školní družiny je omezená - 135 žáků.
  • Přihlašování, poplatek, docházka a odchod ze školní družiny se řídí vnitřními pokyny pro školní družinu.

Ranní družina

  • Vychovatelka školní družiny zajišťuje ranní dohled nad žáky denně od 6:30 hodin do 7:10 hodin na pavilonku prvního stupně.

Vychovatelky školní družiny

  • 1. oddělení - Renata Knesplová, Mgr. Jana Fořtová - 606 647 112
  • 2. oddělení - Jana Tuzarová - 720 561 480
  • 3. oddělení - Klára Bártová, Markéta Kováčová - 604 387 553
  • 4. oddělení - Natalija Mykyťuková - 773 213 856
  • ranní družina  - Natalija Mykyťuková, Klára Bártová, Markéta Kováčová - 732 121 940