Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

31.5. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy

Další plánované akce

Konzultace

Konzultace:

  • individuální: po telefonické či písemné domluvě s pedagogem (viz. kontakty)
  • volejte nejlépe v době před vyučováním (7,00 - 7,20) nebo v době přestávek.

Konzultační týdny:

  • 11. - 15.12.2023 a 22. - 26.4.2024 - Rodiče mohou využít možnosti domluvit se v tomto týdnu s vyučujícími i na konkrétním dnu a čase.

Konzultace ředitelky školy:

  • Každý první čtvrtek v měsíci 15 - 17 hodin

KONTAKTY - SLUŽEBNÍ MOBILY:

  • Sborovna pavilonek
  • (vyučující 1., 2. ročníku a 3.B, Mgr. Krkošková) tel. 724 760 693 

    ​ 

  • Sborovna hlavní
  • (vyučující 3.A, 5. - 9. ročníku, G.Dvořáková) tel. 724 931 732

 

  • Sborovna 2. patro
  • (třídní učitelka 4.třídy a Mgr. J. Hovorková) tel. 775 037 173