Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY  OD 4. 1. 2021
Informace pro rodiče  | 01.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 4. 1. 2021

Provoz školy

Prezenční výuka

Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat od 7,30 do 11,05 hodin. Nebude pevně stanovený rozvrh hodin. Vyučující budou každý den do výuky zařazovat procházky. Po celou dobu pobytu ve škole žáci musí mít ochranu úst a nosu. Bez roušek nebudou žáci připuštěni k prezenční výuce ve škole. Pokud z jakéhokoli důvodu nepošlete dítě do školy, je nutné to nahlásit třídní učitelce a domluvit se s ní na individuálním vzdělávacím plánu. V žádném případě nebude tento žák vzděláván distančně.

Vchod pro žáky – žáci budou používat vchod do šatny, vstup v 7,20 hodin.

Ve třídách se bude častěji větrat, proto je žádoucí, aby žáci měli k dispozici i něco na přistrojení. Vzhledem k tomu, že žáci budou po celou dobu pobytu ve škole v roušce,  je nutné, aby žáci měli na den alespoň 2 roušky. Žáci, kteří budou přecházet do ŠD, o 1 roušku víc. Vybavte prosím děti i svým vlastním ručníkem.

 

Distanční výuka

Výuka žáků  3. – 9. ročníku probíhá online dle upravených rozvrhů popřípadě dle pokynů vyučujících.

Provoz školní družiny

Provoz ranní družiny od 6,30 hodin.

Vstup žáků do ranní družiny  - vchod do šatny.

Školní družina bude v provozu denně od 11,05 – 16 hodin. Po celou dobu pobytu ve školní družině budou mít žáci roušku.

Žáci přihlášeni do školní družiny budou rozděleni do těchto oddělení.

  1. Oddělení – žáci 1. B, ŠD Pod Humny 7, vychovatelka Kateřina Čepelková, telefon 606 647 112
  2. Oddělení – žáci 1. A, kmenová učebna 1.A,  vychovatelky Tereza Cihlářová a Jana Fořtová, telefon 604 387 553
  3. Oddělení – žáci 2. třídy, sokolovna, vychovatelka Lenka Novotná, telefon 720 561 480

Bližší informace na tel. čísle 606 647 112 – vedoucí vychovatelka R. Knesplová

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku a žáky, kteří se vzdělávají distančně (doma). Žákům 1. a 2. ročníku bude odběr obědů přihlášen automaticky, ostatní strávníci si ho musí objednat na www.strava.cz. V době omezeného provozu se bude vařit pouze 1 jídlo. Výdej oběda strávníkům, kteří se vzdělávají distančně, bude probíhat v době od 12 – 12,30 hodin a to do vlastních jídlonosičů. Vstup bude umožněn zadním vchodem ze dvora. Bližší informace na tel. čísle 702 279 535.

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ DO ROKU 2021
Informace pro rodiče  | 18.12.2020

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ DO ROKU 2021

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 16.12.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. To znamená, že v tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem. Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.

V současné době nemáme informace o formě vzdělávání v lednu 2021. Poslední pokyn MŠMT se týká vzdělávání do 23. 12. 2020. 

Aktuální informace získáte prostřednictvím webové aplikace Bakalaři.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 30.11.2020
Informace pro rodiče  | 27.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 30.11.2020

Provoz školy

V pondělí 30. listopadu se do školy vrátí k pravidelné prezenční výuce žáci prvního stupně ZŠ a žáci deváté třídy. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou po týdnu střídat. Od 30. 11. do 4. 12. přijdou žáci 8. ročníku, od 7. 12. do 11.12. přijdou žáci 6. a 7. ročníku atd. V týdnu, kdy budou žáci doma, budou mít distanční výuku.

Prezenční výuka bude probíhat dle upravených rozvrhů, které budou rozeslány prostřednictvím Bakalářů.

Upravené rozvrhy distanční výuky obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Po celou dobu přítomnosti ve škole budou žáci nosit roušky - je nutné, aby měli dostatečné množství čistých roušek na každý den. Bez roušek nebudou žáci připuštěni k prezenční výuce ve škole.

Pokud z jakéhokoli důvodu nepošlete dítě do školy, je nutné to nahlásit třídní učitelce a požádat ředitelku školy o individuální vzdělávací plán. V žádném případě tento žák nebude vzděláván distančně.

Pro vstup do školy budou žáci používat vchody do šaten. Škola bude otevřena od 7,10 hodin.

Žáci budou užívat při pobytu ve škole pouze přidělenou učebnu.

Ve třídách se bude častěji větrat, proto je žádoucí, aby žáci měli k dispozici i něco na přistrojení.

 

Provoz školní družiny

Provoz ranní družiny od 6,30 hodin.

Vstup žáků 1. a 3. ročníku – v 6,30 hodin - levý vchod do šatny.

Vstup žáků 2. a 4. třídy – v 6,30 hodin – pravý vchod do školy.

V jiných časech nebude z technických a provozních důvodů vstup žákům umožněn.

Provoz školní družiny bude omezen. Oddělení pro žáky 1. – 3. ročníku budou v provozu denně od 11,05 – 16 hodin. Provoz oddělení pro 4. třídu bude pouze do 15 hodin.

Žáci přihlášeni do školní družiny budou rozděleni do těchto oddělení:

1. Oddělení – žáci 1. B, ŠD Pod Humny 7, vychovatelka Renata Knesplová, telefon 606 647 112

2. Oddělení – žáci 1. A, kmenová učebna 1.A, vychovatelka Jana Fořtová, telefon 732 121 940

3. Oddělení – žáci 2. třídy, sokolovna, vychovatelka Lenka Novotná, telefon 720 561 480

4. Oddělení – žáci 3. ročníku, kmenová učebna 3.A, vychovatelka Tereza Cihlářová, telefon 604 387 553

5. Oddělení - žáci 4. třídy, kmenová učebna 4. třídy, vychovatelka Kateřina Čepelková, telefon 773 213 856

Po celou dobu pobytu ve školní družině budou mít žáci roušku.

Bližší informace na tel. čísle 606 647 112 – vedoucí vychovatelka R. Knesplová

 

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu pro žáky prezenčního vzdělávání, těmto žákům bude odběr obědů přihlášen automaticky, ostatní strávníci si ho musí objednat na www.strava.cz. V době omezeného provozu se bude vařit pouze 1 jídlo.

Žáci 1. stupně budou docházet do jídelny dle stanoveného harmonogramu, aby se nepotkávali s ostatními žáky. Z tohoto důvodu budou chodit 1.- 4. třídy celé, a to se svou vychovatelkou. Prosíme rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po obědě, aby pochopili, že budou muset tak vyčkat před školou o něco déle.

Výdej oběda strávníkům, kteří se vzdělávají distančně, bude probíhat v době od 13 – 13,30 hodin a to do vlastních jídlonosičů. Vstup bude umožněn zadním vchodem ze dvora. Bližší informace na tel. čísle 702 279 535.

Začíná advent, období čtyř neděl před vánočními svátky
Informace pro rodiče  | 26.11.2020

Začíná advent, období čtyř neděl před vánočními svátky

Přestože by měl být advent spíš klidným obdobím, kdy děti otevírají adventní kalendáře, zapalují se svíčky na adventních věncích, připravuje se cukroví a později se zdobí stromeček, pro většinu z nás to letos nebude tak poklidné.

Najděme si společně čas na to, abychom si připomněli tradice spojené s adventem.

  • Děti s první adventní nedělí dostávají adventní kalendáře
  • Každou adventní neděli se zapaluje 1 svíčka, světlo svíčky symbolizuje příchod Krista
  • V předvečer svého svátku chodí Mikuláš s andělem a čertem a rozdává hodným dětem za přednesenou básničku dobroty, zlobivé si odnáší do pekla
  • Pečení vánočního cukroví znají všichni, ale neměla by chybět ani ručně upletená a upečená vánočka
  • Někdo začíná zdobit vánoční stromeček už s první adventní nedělí, většinou je tradicí začít někdy mezi třetí a čtvrtou nedělí, pod ním pak na Štědrý den všichni najdou vánoční dárky

 

Jednou z adventních tradic naší školy je vánoční zpívání a adventní výstava. Epidemiologická situace v celé republice nám bohužel zabránila nejen chodit do školy, potkávat se se spolužáky, ale i si užít tyto tradice společně ve škole při zpívání, vyrábění, pečení….

Na Vašich stolech tak letos budou chybět adventní věnce a svícny vyrobené dětmi z naší školy.

 

Zpívání ve škole máme sice zakázané, ale co by byly Vánoce bez koled. A tak jsme si pro Vás na nedělní podvečer připravili ukázky hudebních příspěvků dětí z domova od počítače a připravenou videoprojekcí si připomeneme loňskou adventní výstavu.

 

Přijďte si s námi na nedělní podvečerní procházce připomenout adventní čas.

 

Promítání bude probíhat u školy  od 17 do 19 hodin.

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí