Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Informace k aktuálnímu způsobu výuky
Informace pro rodiče  | 04.05.2021

Informace k aktuálnímu způsobu výuky

v týdnu od 3.5.2021 (vždy sudý týden):

prezenční výuka: 1.A, 1.B, 2., 4., 8. a 9. třída

ostatní třídy mají v tomto týdnu distanční výuku

v týdnu od 10.5.2021 (vždy lichý týden):

prezenční výuka: 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6., 7.A a 7.B

ostatní třídy mají v tomto týdnu distanční výuku

 

Průběh vyučovacích dní:

· Prezenční výuka - podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování, dle počasí bude část prezenční výuky probíhat venku

· Distanční výuka - podle zavedených rozvrhů – on-line hodiny, samostudium

 

Osobní přítomnost žáků je podmíněna:

· negativním Ag testem, který bude proveden ve škole nebo

· potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu nebo negativním výsledku POC antigenním testu provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin nebo

· potvrzením od lékaře, lék. zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (SMS), které doloží prodělání onemocnění COVID-19, od které neuplynulo více než 90 dnů

· povinností nosit chirurgickou (jednorázovou) roušku

 

Testování:

žáci 1. stupně -1 x týdně, v pondělí

žáci 2. stupně – 2 x týdně, v pondělí a ve čtvrtek

 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování ostatních.

 

Pokud bude žák pozitivně testován, jsou zákonní zástupci povinni neprodleně jej vyzvednout ve škole.

Výsledky zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2021/2022
Informace pro rodiče  | 29.04.2021

Výsledky zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice od školního roku 2021/2022.

Přijetí se uskutečnilo dne 26. dubna 2021.

Seznam přijatých uchazečů najdete ZDE.

Žádáme zákonné zástupce, aby si ve škole ve dnech

19. 5. 2021 (od 7.30 – do 13.00 hod)

20. 5. 2021 (od 12.00 do 17.00 hod)

vyzvedli obálku s dalšími informacemi ke školní docházce a plánované schůzce.

 

Schůzka rodičů a budoucích prvňáků se uskuteční ve čtvrtek

10. 6. 2021 od 17.00 hod.

Třídní schůzky 2. pololetí 2020/2021
Informace pro rodiče  | 26.04.2021

Třídní schůzky 2. pololetí 2020/2021

Výžení rodiče,

zveme Vás na online třídní schůzky, které se v jednotlivých třídách uskuteční v následujících termínech:

1.A – 294. 2021 od 17 hodin 

1.B – 294. 2021 od 17 hodin 

2. tř. - 27. 4. 2021 od 17 hodin 

3.A – 4. 5. 2021 od 16 hodin  

3.B – 4. 5. 2021 od 16 hodin  

4. - 274. 2021 od 16 hodin 

5.A - 27. 4. 2021 od 16 hodin 

5.B - 27. 4. 2021 od 18 hodin  

6. - 28. 4. 2021 od 18 hodin 

7.A - 27. 4. 2021 od 17,30 hodin 

7.B - 27. 4. 2021 od 17,30 hodin 

8. - 27. 4. 2021 od 17 hodin  

9. - 28. 4. 2021 od 17 hodin 

Konzultace 2. pololetí 2020/2021
Informace pro rodiče  | 26.04.2021

Konzultace 2. pololetí 2020/2021

Vážení rodiče,

na prospěch Vašich dětí se u vyučujících jenotlivých předmětů můžete informovat v následujících termínech:

 

Na 1. stupni budou probíhat v týdnech od 26. 4. – 7. 5. 2021 

  

1.A - 6. 5. 2021 od 16 do 18 hod. 

1.B - 29. 4. 2021 od 17 do 19 hod.

2. tř. - 4. 5. 2021 od 17 do 19 hod. 

3.A – 4. 5. 2021 od 16.30 do 18.30 hod. 

3.B – 4. 5. 2021 od 16.30 do 18.30 hod. 

 4.tř - 28. 4. 2021 od 16:00 do 18:00 hod. 

5.A - 4. 5. 2021 od 15 do 17 hod.  

5. B – 27. 4. 2021 od 16 do 18 hod.

 

Na druhém stupni budou probíhat v týdnu od 3. - 7. 5. 2021 

 

V této době budou vyučující odpovídat na emailové dotazy. 

Na chatu a online v aplikaci TEAMS budou k dispozici od 16–18 hodin, a to: 

v pondělí 3. 5. 2021 – Dvořáková, Hůlková 

v úterý 4. 5. 2021 - Marušková, Václavková, Swaczynová 

ve středu 5. 5. 2021 – Hovorková, Krkoška, Feigl 

ve čtvrtek 6. 5. 2021 - Zelenková

 

Bližší informace na třídních schůzkách.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ROTAČNÍHO PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Informace pro rodiče  | 08.04.2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ROTAČNÍHO PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 12.4. 2021 dochází k návratu žáků 1. stupně do školy. Bude zahájena prezenční výuka žáků, a to tzv. rotací, kdy bude střídána v týdenních intervalech prezenční a distanční výuka.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je negativní antigenní test. Testování bude probíhat ve škole dvakrát v týdnu.

V případě, že zákonný zástupce (anebo dítě samotné) testování odmítne, bude se žák vzdělávat doma a bude vypracovávat zadané úkoly. Absence mu bude omluvena, nicméně bude ze zameškané látky přezkušován.

Další pokyny najdete na nástěnce školy v mobilní aplikaci Bakaláři a na Bakawebu.

 

Mgr. Miluše Hůlková, ředitelka školy

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí