Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Hlasování - Školní kolekce oblečení
Informace pro rodiče  | 26.05.2023

Hlasování - Školní kolekce oblečení

Do naší školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě!

Do aplikace Bakaláři Vám byl zaslán email s odkazem na hlasování. 

Najděte si s dětmi, prosím, chvilku a hlasujte pro návrh, který se Vám nejvíce líbí. 

Hlasování proběhne od pondělí 29.5.2023 do pátku 2.6.2023.

Děkujeme za spolupráci

Setkání prvňáčků
Informace pro rodiče  | 10.05.2023

Setkání prvňáčků

Zveme Vás na první společné setkání budoucích prvňáčků, které se uskuteční v úterý 6.6.2023 na školním hřišti od 17h.

S sebou - pastelky, lepidlo, nůžky a sportovní oblečení.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 09.05.2023

Výsledky zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice od školního roku 2023/2024. Přijetí se uskutečnilo dne 25.dubna 2023.

 

Registrační čísla do dnešního dne přijatých žadatelů:    

  

1.

21523    

 

 

2.

21623

 

 

3.

21723

 

 

4.

21823

 

 

5.

22023

 

 

6.

22123

 

 

7.

22223

 

 

8.

22323

 

 

9.

22423

 

 

10.

22523

 

 

11.

22623

 

 

12.

22723

 

 

13.

22923

 

 

14.

23023

 

 

15.

23123

 

 

16.

23223

 

 

17.

23323

 

 

18.

23423

 

 

19.

23623

 

 

20.

23723

 

 

21.

23823

 

 

22.

24023

 

 

23.

24123

 

 

24.

24223

 

 

25.

24323

 

 

26.

24423

 

 

27.

24523

 

 

28.

24623

 

 

29.

25523

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 9. května 2023

Tento seznam bude vyvěšen na stránkách školy a po dobu 15 dní na vývěsní tabuli školy.

Písemné rozhodnutí je uloženo ve škole, na adresu se již neposílá. Na vyžádání možnost vyzvednutí.

Schůzka rodičů a budoucích prvňáků se uskuteční ve úterý 6.6.2023 od 17.00 hod.   

 

Mgr. Miluše Hůlková

ředitelka školy

Oslava dne matek
Informace pro rodiče  | 02.05.2023

Oslava dne matek

Ve středu 3.5.2023 od 15.30h. oslavíme den matek. Vystoupí žáci kroužku hry na hudební nástroj a účastníci okresního kola recitační soutěže.

Sběrové akce
Informace pro rodiče  | 18.04.2023

Sběrové akce

2.5. - 4.5.2023 proběhne na naší škole sběr papíru. 

Vybírat budeme u sokolovny ráno od 7.00 do 7.30 hod (papír je možné v jinou denní dobu nechat u vchodu do sokolovny, balíky prosím označte jménem dítěte, třídou a uveďte hmotnost papíru).

Nevybíráme karton.

PO CELÝ ROK SBÍRÁME: VYBITÉ BATERIE, VYSLOUŽILÉ SVĚTELNÉ ZDROJE (ÚSPORNÉ ŽÁROVKY)

Zprávy z akcí

Recitační soutěž 15.2.2023
Informace pro rodiče  | 22.02.2023

Recitační soutěž 15.2.2023

Ve středu 15. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo 44 žáků prvního a druhého stupně, kteří byli rozděleni podle ročníku do čtyř kategorií.  Porota výkony žáků ocenila a jen těžko se rozhodovala, kdo se postaví na stupně vítězů. Všichni soutěžící za své úsilí dostali cenu útěchy. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat školu v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna, kterou pořádá Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi ve dnech 30. a 31. března 2023.

Svým vystoupením nakonec nejvíce zaujali a vítězná místa obsadili tito žáci:

I. Kategorie (2. – 3. ročník)

1. místo: Nekvindová Ema

2. místo: Janů Elen

3. místo: Weberová Viktorie

 

II. kategorie (4. – 5. ročník)

1. místo: Janů Klaudie

2. místo: Štěpánková Markéta

 

III. kategorie (6. – 7. ročník)

1. místo: Gumuláková Johana

2. místo: Havrancová Michaela

                  Boldy Anna

3. místo: Nikodém Ondřej

 

IV. kategorie (8. – 9. ročník)

1. místo: Štěpánková Natálie

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 05.12.2022

Mikuláš, čerti a andělé

Dnes žáčky 1. stupně navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Některé děti se trošku bály, ale čerti byli hodní a nikoho si do pekla neodnesli.

Děti nakonec dostaly od andělů sladké překvapení. 

 

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 18.10.2022

Přírodovědný klokan

Ve středu 12.10. se žáci 8. - 9. ročníku zúčastnili soutěže Přirodovědný klokan. Čekali je otázky z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu. Ti, kteří se umístili nejlépe, získali sladkou odměnu. 

Projektový den - Evropský dům
Informace pro rodiče  | 13.10.2022

Projektový den - Evropský dům

V úterý 11. 10. 2022 se žáci 6. ročníku zúčastnili v Evropském domě v Praze vzdělávací exkurze s názvem Referát o unii, kde se interaktivní metodou blíže seznámili s fungováním Evropské unie. Žáci se vzdělávali pod dohledem zkušeného lektora z Evropského domu.  Exkurze byla součástí projektového dne Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Fotogalerie ZDE

Představení
Informace pro rodiče  | 14.09.2022

Představení "Jak válčíli husité"

V úterý 13. září nás navštívili zástupci umělecké Agentury Pernštejni s atraktivním výukovým programem na téma „Jak válčili husité“. Děti měly možnost zhlédnout představení, na jehož začátku jim herci nejprve předvedli a popsali rytířskou zbroj a zbraně, které husité používali. Následně byla dětem poutavou formou přiblížena doba, ve které husité žili. Dětem se velice líbilo zejména vysvětlování taktiky, kterou husité úspěšně používali v dobových bitvách. Na úplný závěr nám herci předvedli nefalšovaný rytířský souboj, ze kterého naštěstí všichni vyvázli živí. Celý program byl interaktivní, takže se do něj děti aktivně zapojovaly, což je velice bavilo, a celé představení jsme si všichni moc užili.

Fotogalerie z představení ZDE.

Další zprávy z akcí