Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 15.09.2021

Oznámení o výběrovém řízení

Základní škola Luštěnice přijme novou pracovní sílu.

Podrobné informace najdete ZDE.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 15.09.2021

Seznam kroužků 2021/2022

Nabídku kroužků na školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

APLIKACE BAKALÁŘI A ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Informace pro rodiče  | 31.08.2021

APLIKACE BAKALÁŘI A ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Bakaláři jsou určeni všem žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům naší školy. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky máte detailní přehled o prospěchu, chování a docházce žáka, dostáváte hromadné informace od ředitelky školy, třídního učitele i jednotlivých učitelů, můžete omluvit nepřítomnost žáka ve škole nebo komunikovat s pedagogy.

Jde o administrativní program pro školy. Naše škola z něj využívá tyto moduly:

 • plán akcí
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • třídní kniha
 • evidence žáků
 • zápis do první třídy
 • knihovna
 • webová aplikace
 • e- žákovská knížka (pro žáky 2. – 9. ročníku)

Hlavní výhodou webu je jeho dostupnost z kteréhokoliv místa na světě, kde je připojení k internetu. Ať jste tedy dlouho v práci, na služební cestě nebo dovolené, máte stále aktuální přehled o školním prospěchu, docházce a chování Vašeho dítěte.

Přístupové údaje do Bakalařů obdržíte od třídního učitele, v případě jejich ztráty je možné získat nové.

Přístup k vlastním datům v elektronické žákovské mohou mít i sami žáci, pokud projeví o svoje heslo zájem. Níže naleznete odkaz na webové stránky, kde se můžete přihlásit do žákovské knížky Vašeho dítěte.

Od 1. září 2021 budou zákonní zástupci žáků 2. – 9. ročníku průběžně informováni o výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím e-žákovské knížky programu Bakaláři.

Jaké výhody spatřujeme v elektronické žákovské?

 • Žákovská knížka je rodičům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně nebo je k dispozici i jako mobilní aplikace pro chytré telefony.
 •  Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky!
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu.

Při zápisu do e-žákovské knížky učitel provede VŽDY:

 • datum, kdy byla známka udělena/kdy byla práce psána
 • titulek – hodnotící obsah (písemné zkoušení, vedení sešitu,….)
 • téma (stejně jako do papírové žákovské knížky) např. Ploštěnci 
 • váhu známky – učitel přidělí každé známce váhu, která vyjadřuje její důležitost (1 – nejmenší váha, 5 – nejvyšší váha); předmětová komise ke každému předmětu sestavila tabulku, která stanovuje mantinely, ve kterých se vyučující může pohybovat při udělení váhy známky.

Podrobnosti u jednotlivých předmětů 1. stupně najdete zde.

Podrobnosti u jednotlivých předmětů 2. stupně najdete zde.

Dále je také možnost stáhnout si EŽK jako aplikaci do Vašeho chytrého telefonu. Právě toto využití aplikace EŽK v mobilním telefonu je nejpraktičtější způsob kontroly žákovských sešitů Vašich dětí. Pokud máte jakékoli problémy s přihlášením či správou EŽK, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme. 

Pokud máte problém s e-žákovskou knížkou a neřešíte ho s námi (a my se o něm dozvídáme až se zpožděním nebo vůbec), nemůžeme  ho řešit.

Budeme rádi, když nás upozorníte na cokoliv, co není zcela v pořádku. Budeme rádi, když nás pochválíte za to, co v pořádku je.

Kontakty

Pokud nemáte přihlašovací údaje nebo máte jiné problémy s funkčností systému, kontaktujte prosím admin@zs-lustenice.cz.

Školní rok 2021/2022
Informace pro rodiče  | 27.08.2021

Školní rok 2021/2022

Milí žáci,

nový školní rok se pomalu blíží, a tak jsme pro vás a rodiče připravili několik informací, jak bude probíhat začátek tohoto školního roku.

Ve škole budeme muset i nadále dodržovat určitá opatření, která mají zamezit přenosu virového onemocnění Covid19. Určitě to vše zvládneme a opět budeme prožívat běžné školní dny.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování (prvňáčci až 2.9.2021), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. 

Podrobnější epidemiologická opatření budou zveřejněna v pondělí 30.8.2021 na webových stránkách a rozeslána rodičům prostřednictvím bakalářů.

Informace k prvnímu školnímu týdnu
Informace pro rodiče  | 27.08.2021

Informace k prvnímu školnímu týdnu

 

středa 1. 9. 2021

7,30 hodin  - Slavnostní zahájení školního roku

žáci 1. ročníku:

 • po slavnostním zahájení přesun do třídy s třídní učitelkou (na jednoho žáka jeden člen doprovodu)
 • prohlídka školní družiny
 • konec vyučování přibližně v 9 hodin

žáci 2. – 9. ročníku:

 • po slavnostním zahájení přesun do třídy s třídní učitelkou (učitelem)
 • testování žáků
 • konec vyučování přibližně v 9 hodin

 

čtvrtek 2. 9. 2021

žáci 1. ročníku:

 • 7,25 hodin testování žáků (možná asistence rodičů)
 • konec vyučování v 11,05 hodin

žáci 2. – 9. ročníku:

 • třídnické hodiny – rozvrhy, distribuce učebnic,…
 • konec vyučování ve 12 hodin

pátek 3. 9. 2021

žáci 1. – 9. ročníku

 • Projektový den
 • konec vyučování 1. stupně v 11,05 hodin
 • konec vyučování 2. stupně ve 12 hodin

 

Pro přihlášené žáky bude zahájen provoz školní družiny a školní jídelny již od 2. 9. 2021. Z provozních důvodů bude ranní družina pro žáky 1. ročníku až od pátku 3. 9. 2021.

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí