Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 16.05.2021

INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

V týdnu od 17. 5. 2021 probíhá prezenční výuka ve všech třídách.

Průběh vyučovacích dní:

· Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhů včetně odpoledního vyučování, dle počasí bude část prezenční výuky probíhat venku.

Osobní přítomnost žáků je podmíněna:

· negativním Ag testem, který bude proveden ve škole nebo

· potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu nebo negativním výsledku POC antigenním testu provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin nebo

· potvrzením od lékaře, lék. zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (SMS), které doloží prodělání onemocnění COVID-19, od které neuplynulo více než 90 dnů

· povinností nosit chirurgickou (jednorázovou) roušku

Testování:

1 x týdně, v pondělí vždy 1. vyučovací hodinu

 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.

Pokud bude žák pozitivně testován, jsou zákonní zástupci povinni neprodleně jej vyzvednout ve škole.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 15.05.2021

Přijmeme nové zaměstnance

Asistentka pedagoga

Od září 2021 přijmeme asistentku pedagoga na částečný úvazek.

Možnost kombinace s úvazkem vychovatelky.

Vychovatelka ŠD

Od září 2021 přijmeme vychovatelku školní družiny se zákonnou kvalifikací na částečný i plný úvazek. Požadujeme autoritu u žáku, profesionální přístup.

Kontakt: telefonicky 7:00-15:00 ( 606 647 272)

životopisy zasílejte e-mailem (miluse.hulkova@zs-lustenice.cz)

Informace k aktuálnímu způsobu výuky
Informace pro rodiče  | 04.05.2021

Informace k aktuálnímu způsobu výuky

v týdnu od 3.5.2021 (vždy sudý týden):

prezenční výuka: 1.A, 1.B, 2., 4., 8. a 9. třída

ostatní třídy mají v tomto týdnu distanční výuku

v týdnu od 10.5.2021 (vždy lichý týden):

prezenční výuka: 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 6., 7.A a 7.B

ostatní třídy mají v tomto týdnu distanční výuku

 

Průběh vyučovacích dní:

· Prezenční výuka - podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování, dle počasí bude část prezenční výuky probíhat venku

· Distanční výuka - podle zavedených rozvrhů – on-line hodiny, samostudium

 

Osobní přítomnost žáků je podmíněna:

· negativním Ag testem, který bude proveden ve škole nebo

· potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu nebo negativním výsledku POC antigenním testu provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin nebo

· potvrzením od lékaře, lék. zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (SMS), které doloží prodělání onemocnění COVID-19, od které neuplynulo více než 90 dnů

· povinností nosit chirurgickou (jednorázovou) roušku

 

Testování:

žáci 1. stupně -1 x týdně, v pondělí

žáci 2. stupně – 2 x týdně, v pondělí a ve čtvrtek

 

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování ostatních.

 

Pokud bude žák pozitivně testován, jsou zákonní zástupci povinni neprodleně jej vyzvednout ve škole.

Výsledky zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2021/2022
Informace pro rodiče  | 29.04.2021

Výsledky zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy vydala podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice od školního roku 2021/2022.

Přijetí se uskutečnilo dne 26. dubna 2021.

Seznam přijatých uchazečů najdete ZDE.

Žádáme zákonné zástupce, aby si ve škole ve dnech

19. 5. 2021 (od 7.30 – do 13.00 hod)

20. 5. 2021 (od 12.00 do 17.00 hod)

vyzvedli obálku s dalšími informacemi ke školní docházce a plánované schůzce.

 

Schůzka rodičů a budoucích prvňáků se uskuteční ve čtvrtek

10. 6. 2021 od 17.00 hod.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 05.03.2021

Zápis do 1. třídy

Pro vyplnění ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY klikněte

 

Elektronickou přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat. Po odeslání se Vám vygeneruje vlastní přihláška, kterou je potřeba dokončit a odeslat některým z možných způsobů do školy.

  1. Elektronicky podepsat a poslat včetně příloh na e-mail  na adresu zs-lustenice@zs-lustenice.cz (jen ti zákon. zástupci, kteří mají elektronický podpis).
  2. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, vlastnoručně podepsat, oskenovat a datovou schránkou odeslat včetně příloh do datové schránky školy (ID vwhmpik)
  3. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, podepsat a odeslat včetně příloh poštou na adresu školy Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42
  4. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, podepsat a včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy.

Úřední dny školy: pondělí – čtvrtek od 8 do 11,30 hodin

Přílohy k přihlášce

  • Zápisní list budoucího žáka prvního ročníku – stáhnou z webových stránek školy (ke stažení)

Přílohy k žádosti o odklad

  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky
  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky - stáhnou z webových stránek školy (ke stažení)

Pokud nebudete mít do 6. 4. 2021 k dispozici všechny přílohy k žádosti o odklad, odešlete pouze žádost o odklad. Ostatní dokumenty je nutné doložit dodatečně, a to osobně do 31. 5. 2021.

Termín domluvit telefonicky – tel. číslo 326 357 151.

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí