Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ROTAČNÍHO PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Informace pro rodiče  | 08.04.2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ROTAČNÍHO PREZENČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 12.4. 2021 dochází k návratu žáků 1. stupně do školy. Bude zahájena prezenční výuka žáků, a to tzv. rotací, kdy bude střídána v týdenních intervalech prezenční a distanční výuka.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je negativní antigenní test. Testování bude probíhat ve škole dvakrát v týdnu.

V případě, že zákonný zástupce (anebo dítě samotné) testování odmítne, bude se žák vzdělávat doma a bude vypracovávat zadané úkoly. Absence mu bude omluvena, nicméně bude ze zameškané látky přezkušován.

Další pokyny najdete na nástěnce školy v mobilní aplikaci Bakaláři a na Bakawebu.

 

Mgr. Miluše Hůlková, ředitelka školy

Informace k zápisu
Informace pro rodiče  | 31.03.2021

Informace k zápisu

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci probíhá zápis do 1. tříd pouze elektronicky (bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole).

Pokyny k zápisu dítěte jsou podrobně popsány ve zprávě viz níže.

Termín zápisu: do 22.4.2021.

O výsledcích zápisu budete informováni 30.4.2021 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, kde bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 05.03.2021

Zápis do 1. třídy

Pro vyplnění ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY klikněte

 

Elektronickou přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat. Po odeslání se Vám vygeneruje vlastní přihláška, kterou je potřeba dokončit a odeslat některým z možných způsobů do školy.

 1. Elektronicky podepsat a poslat včetně příloh na e-mail  na adresu zs-lustenice@zs-lustenice.cz (jen ti zákon. zástupci, kteří mají elektronický podpis).
 2. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, vlastnoručně podepsat, oskenovat a datovou schránkou odeslat včetně příloh do datové schránky školy (ID vwhmpik)
 3. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, podepsat a odeslat včetně příloh poštou na adresu školy Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42
 4. Vytisknout, doplnit zbylé kolonky, podepsat a včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy.

Úřední dny školy: pondělí – čtvrtek od 8 do 11,30 hodin

Přílohy k přihlášce

 • Zápisní list budoucího žáka prvního ročníku – stáhnou z webových stránek školy (ke stažení)

Přílohy k žádosti o odklad

 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky
 • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky - stáhnou z webových stránek školy (ke stažení)

Pokud nebudete mít do 6. 4. 2021 k dispozici všechny přílohy k žádosti o odklad, odešlete pouze žádost o odklad. Ostatní dokumenty je nutné doložit dodatečně, a to osobně do 31. 5. 2021.

Termín domluvit telefonicky – tel. číslo 326 357 151.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 22.02.2021

Zápis do první třídy - konzultace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
z důvodu neustálé nepříznivé epidemiologické situace rušíme plánovanou informativní schůzku, která měla proběhnout tento čtvrtek. 
Informativní schůzku nahrazujeme telefonickými konzultacemi. Vyučující školy Vám budou odpovídat na Vaše dotazy a to v úterý 2.3.2021 od 14 do 16 hodin.

Podrobné informace najdete ZDE.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 4. 1. 2021
Informace pro rodiče  | 01.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 4. 1. 2021

Provoz školy

Prezenční výuka

Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat od 7,30 do 11,05 hodin. Nebude pevně stanovený rozvrh hodin. Vyučující budou každý den do výuky zařazovat procházky. Po celou dobu pobytu ve škole žáci musí mít ochranu úst a nosu. Bez roušek nebudou žáci připuštěni k prezenční výuce ve škole. Pokud z jakéhokoli důvodu nepošlete dítě do školy, je nutné to nahlásit třídní učitelce a domluvit se s ní na individuálním vzdělávacím plánu. V žádném případě nebude tento žák vzděláván distančně.

Vchod pro žáky – žáci budou používat vchod do šatny, vstup v 7,20 hodin.

Ve třídách se bude častěji větrat, proto je žádoucí, aby žáci měli k dispozici i něco na přistrojení. Vzhledem k tomu, že žáci budou po celou dobu pobytu ve škole v roušce,  je nutné, aby žáci měli na den alespoň 2 roušky. Žáci, kteří budou přecházet do ŠD, o 1 roušku víc. Vybavte prosím děti i svým vlastním ručníkem.

 

Distanční výuka

Výuka žáků  3. – 9. ročníku probíhá online dle upravených rozvrhů popřípadě dle pokynů vyučujících.

Provoz školní družiny

Provoz ranní družiny od 6,30 hodin.

Vstup žáků do ranní družiny  - vchod do šatny.

Školní družina bude v provozu denně od 11,05 – 16 hodin. Po celou dobu pobytu ve školní družině budou mít žáci roušku.

Žáci přihlášeni do školní družiny budou rozděleni do těchto oddělení.

 1. Oddělení – žáci 1. B, ŠD Pod Humny 7, vychovatelka Kateřina Čepelková, telefon 606 647 112
 2. Oddělení – žáci 1. A, kmenová učebna 1.A,  vychovatelky Tereza Cihlářová a Jana Fořtová, telefon 604 387 553
 3. Oddělení – žáci 2. třídy, sokolovna, vychovatelka Lenka Novotná, telefon 720 561 480

Bližší informace na tel. čísle 606 647 112 – vedoucí vychovatelka R. Knesplová

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku a žáky, kteří se vzdělávají distančně (doma). Žákům 1. a 2. ročníku bude odběr obědů přihlášen automaticky, ostatní strávníci si ho musí objednat na www.strava.cz. V době omezeného provozu se bude vařit pouze 1 jídlo. Výdej oběda strávníkům, kteří se vzdělávají distančně, bude probíhat v době od 12 – 12,30 hodin a to do vlastních jídlonosičů. Vstup bude umožněn zadním vchodem ze dvora. Bližší informace na tel. čísle 702 279 535.

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí