Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Online zápisy do 1. třídy
Informace pro rodiče  | 01.04.2020

Online zápisy do 1. třídy

Milí rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně. Můžete k němu využít TENTO ODKAZ od 3. dubna do 24. dubna 2020. O dalších krocích budete všas vyrozuměni. Jak s aplikací pracovat se můžete seznámit v NÁVODU.

 

Dejte vědět, jak se máte.
Informace pro rodiče  | 29.03.2020

Dejte vědět, jak se máte.

Mílí žáci,
již několik dní z důvodu karantény se nemůžeme spolu potkávat ve škole. Prostřednictvím svých rodičů nebo přes Office 365 komunikujete s vyučujícími ohledně domácích úkolů, které většina, jak se pravidelně informuji, zvládáte na jedničku. Vyučující se snaží s Vámi a s Vašimi rodiči v této nelehké situaci komunikovat prostředky, které máme momentálně k dispozici. Chtěla bych Vám a Vašim rodičům za celý pedagogický sbor poděkovat, jak tuto situaci zvládáte. číst dál...

Zápis do 1. třídy 2020
Informace pro rodiče  | 26.03.2020

Zápis do 1. třídy 2020

Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

 

Podmínky zápisu:

  • Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole
  • Zákonní zástupci odevzdají přihlášku (pokud tak dosud neučinili) a zápisní list žáka (oba dva tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy) v tomto stanoveném termínu (1. 4. do 24. 4. 2020) bez osobní přítomnosti ve škole, a to jedním z těchto způsobů:
    •  prostřednictví aplikace ,,Zápisy online“, která bude zveřejněna na webových stránkách školy od 3.4.2020, včetně návodu
    • datovou schránkou - vwhmpik
    • emailem s elektronickým podpisem (bez el. podpisu neplatná) na: miluse.hulkova@zs-lustenice.cz (do předmětu uveďte ,,zápis“)
    • poštou na adresu školy: ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice.

Další podrobnosti ZDE.

Výuka online
Informace pro rodiče  | 19.03.2020

Výuka online

Vážení rodiče,

řada vydatelství zareagovala a zpřístupnila jinak placené výukové online materiály. Kromě již zmíněných přístupů na didakta.cz doporučujeme k výuce tyto weby:

www.umimeto.org - čeština, angličtina, němčina, matematika, fakta, programování

www.realisticky.cz - matematika a fyzika

www.matika.in - matematika

www.skolasnadhledem.cz - všechno možné ze ZŠ

www.helpforenglish.cz - angličtina

www.skolakov.eu - čeština, angličtina, matematika, prvouka, vlastivěda

www.nns.cz - 1. i 2. stupeň, zejména online výuka pro prvňáky

www.etaktik.cz - 56 interaktivních titulů

Česká televize spustina také projekt UčíTelka, kde na programu ČT2 vysílá každé dopoledne výukové programy pro 1. stupeň a po obědě i pro starší studenty.

Zpřístupnění výukových programů DIDAKTA.CZ
Informace pro rodiče  | 17.03.2020

Zpřístupnění výukových programů DIDAKTA.CZ

Jednotný přístupový kód pro žáky naší školy naleznete na Bakawebu. 

Doplňkové informace:

-       aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

-       ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

-       upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporuna telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

-       apelujte na rodiče, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná

 

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Přejeme Vám všem pevné zdraví

Martin Loutchan

Konzultant pro oblast školství

 

SILCOM Multimedia, s.r.o.

Stojanova 2, 746 01 Opava, ČR

Tel: 00420 605 918 116

loutchan@silcom-multimedia.cz

www.silcom-multimedia.cz

 

Zprávy z akcí

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 03.12.2019

Adventní vystoupení

dne 3. 12. se žáci z pěveckého sboru a z kroužku Hudba pohybem vypravili do Domova u Anežky za seniory, aby je svým vystoupením potěšili a zpříjemnili jim předvánoční čas. Děti z pěveckého sboru zazpívaly směs známých vánočních koled, a poté děti z kroužku Hudba pohybem seniorům předvedly tanec na písničku Rolničky a zazpívaly hezké písničky z pohádek. Vystoupení se všem líbilo, děti sklidily velký potlesk. Na závěr děti seniorům rozdaly hezká přáníčka, adventní dárečky v podobě vánočních svícnů a popřály všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2020.

Celé vystoupení děti zopakovaly ve čtvrtek 5. 12. v Senior Parku, kde byly rovněž odměněny velkým potleskem. Přítomné seniory též obdarovaly vánočními přáníčky a adventními výrobky, které se všem líbily.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 04.11.2019

Dopravní hřiště

Dne 4. 11. 2019 se žáci 4.A a 4.B zúčastnili výuky na dopravním hřišti. Nejdříve je čekala teorie v učebně a poté samotná jízda na kolech. Přestože venku bylo větrno, žáci si jízdu na kole užívali. Své dovednosti si zopakují na konci roku, kdy je čekají „zkoušky“ na průkaz cyklisty.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 30.04.2019

Pythagoriáda

Soutěž Pythagoriáda  je určena žákům, kteří rádi řeší logické a zajímavé úlohy. Všichni soutěžící řeší ve školním kole 15 úloh. Ti, kteří získají 9 a více bodů pak postupují do okresního kola. V 5. ročníku soutěžilo 11 zájemců a do okresního kola se probojovala Hana Prchlíková z 5. A. V 6. ročníku počítalo 11 žáků, do okresního kola nepostupuje nikdo. V sedmém ročníku získali postup do dalšího kola žáci. Karel Schamberger, Lukáš Vala a Jiří Fejfar. Z  8. ročníku se zúčastnilo 9 žáků a do okresního kola postupují Martin Šumlanský a Veronika Zaplatílková.

Vzdělávací výprava na Chlum
Informace pro rodiče  | 18.04.2019

Vzdělávací výprava na Chlum

Dne 10. 4. se žáci 2.B a 3.B zúčastnili exkurze na Chlumu. Cílem exkurze bylo poznávání jarních květin, kterých v této oblasti na jaře kvete nespočet. Přestože jsme už mohli letos zakusit jarních teplot, zima se stále ozývá, a proto bylo k vidění jen málo z těchto rostlin (např. plicník, podléška, sasanka, aj.). Děti se dozvěděly něco málo i z tamní historie a pověstí, pojících se k tomuto krásnému místu. A přestože ráno byly jen 2 °C nad nulou, děti se výletu účastnily s elánem a pobyt v přírodě si užívaly.

Turnaj v Billiard hokeji
Informace pro rodiče  | 11.04.2019

Turnaj v Billiard hokeji

23. března jsme uspořádali turnaj v Billiard hokeji. Tento deskový sport je veřejností znám spíše pod názvem "šprtec" a v naší škole byl hrán od roku 2004 až do roku 2017. Chtěli jsme tedy zavzpomínat na třináctiletou tradici a u příležitosti 110 výročí jsme pozvali současné a bývalé žáky i širokou veřejnost k tomuto turnaji. Protože nám počasí přálo, turnaj se možná poprvé v historii tohoto sportu uskutečnil pod širým nebem. Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, kteří sehráli každý 7 zápasů. Vítězem se poměrně suverénně stal Stanislav Hrynčuk. O další místa byl však velmi napínavý boj a až poslední kolo rozhodlo, že pohár za 2. místo získal Lukáš Vala a bronzový pohár zdvihl nad hlavu bývalý žák a současný učitel Jakub Pojikar.

Další zprávy z akcí