Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Oborové práce

I v letošním školním roce budou žáci 2.stupně naší školy vytvářet své oborové práce, tj. písemné práce z jednotlivých zvolených oborů (předmětů).

Jejich smyslem je naučit se pracovat s jednotlivými prameny (knihy, internet,..), vyhledat potřebné informace, dokázat určit důležitost těchto informací, naučit se spolupracovat a v neposlední řadě se naučit své názory a myšlenky vhodně prezentovat, uvádět argumenty a své názory si obhájit.

Od roku 2016 vznikla nová pravidla pro psaní oborových prací v 9. ročníku. Žáci budou místo rozsáhlé několikastránkové práce zpracovávat pouze jednostránkovou esej. Veškerá práce bude probíhat pouze ve škole a uskuteční se během jednoho dne. Žáci budou námět pro svoji esej vybírat z několika nabízených témat. První fáze – přípravná práce s fakty bude realizována v počítačové učebně, následovat bude vlastní sepsání eseje a v odpoledních hodinách proběhne prezentace a obhajoba.

Cílem má být dobře zpracovaná a zajímavá práce, která nutí žáky přemýšlet o faktech a hodnotit je. K tomu dokáží posoudit problém v širším kontextu, vyjádřit svůj názor a poskytnout osobní pohled na věc. Dokáží komentovat současná řešení, naznačovat řešení nová a hledat odpovědi.

Prezentace probíhají postupně podle jednotlivých ročníků a jejich termín je vždy dlouhou dobu dopředu znám. Hodnocení jednotlivými úrovňovými stupni A až E vyplývá z naplnění zadaných kritérií a je stanoveno komisí pedagogů. Bude-li se žákovo hodnocení v průběhu 6.-9. ročníku pohybovat na úrovni A až B, má možnost v 9.ročníku získat titul Doktorand základních věd

TERMÍNY OBOROVÝCH PRACÍ

 

ZADÁNÍ DO:

ODEVZDAT DO:

OBHAJOBY:

8. ročník

16.9.

25.10.

31.10.- 4.11.

7. ročník

25.10.

28.11.

5.- 9.12.

6. ročník

28.11.

13.1.

23. - 27.1.

9. ročník

ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBY PRVNÍ TÝDEN V KVĚTNU