Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Kalkulace a platby

Cena za jeden oběd

  • Strávníci 7 - 10 let: 33,00 Kč
  • Strávníci 11 - 14 let: 35,00 Kč
  • Strávníci 15 - 18 let: 37,00 Kč

Výše záloh trvalých příkazů stravného

  • 20 x 33 = 660,- Kč žáci 1. - 4. třídy
  • 20 x 35 = 700,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2024 věk 11 let
  • 20 x 37 = 740,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2024 věk 15 let

Způsob platby

  • trvalým příkazem z běžného účtu, číslo účtu u Komerční banky 51-6902170217/0100, variabilní symbol 0840, specifický symbol je evidenční číslo žáka přidělené při zápisu žáka do ZŠ.
  • složenkou

Úhrada stravného

  • Úhrada stravného trvalým příkazem nebo složenkou se provádí zálohově 25. v měsíci na měsíc následující.
  • 2 x ročně je prováděno vrácení přeplatků plátců z BÚ

Bližší informace osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ na tel. číslo 702 279 535.