Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Kalkulace a platby

Cena za jeden oběd

 • Strávníci 7 - 10 let: 25,00 Kč
 • Strávníci 11 - 14 let: 27,00 Kč
 • Strávníci 15 - 18 let: 29,00 Kč

Výše limitu k inkasu stravného

 • 23 x 25 = 575,- Kč žáci 1. - 4. třídy
 • 23 x 27 = 621,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2019 věk 11 let
 • 23 x 29 = 667,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2019 věk 15 let

Výše záloh trvalých příkazů stravného

 • 20 x 25 = 500,- Kč žáci 1. - 4. třídy
 • 20 x 27 = 540,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2019 věk 11 let
 • 20 x 29 = 580,- Kč strávníci, kteří dovrši k 31.8.2019 věk 15 let

Způsob platby

 • inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny, číslo sběrného účtu České spořitelny 0101336101/0800
 • trvalým příkazem z běžného účtu, číslo účtu u Komerční banky 51-6902170217/0100, variabilní symbol 0840. Žáci 1. třídy použijí jako VS evidenční číslo žáka přidělené při zápisu žáka do ZŠ
 • složenkou

Úhrada stravného

 • Úhrada stravného trvalým příkazem nebo složenkou se provádí zálohově 15. v měsíci na měsíc následující.
 • Úhrada inkasem se provádí do 15. v měsíci na měsíc následující
 • 2 x ročně je prováděno vrácení přeplatků plátců z BÚ

Bližší informace osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ na tel. číslo 702 279 535.