Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Kroužky

Činnost většiny kroužků bude zahájena v týdnu od 2.10.2023. Minimální počet žáků v kroužku je 8. Informace o kroužcích a pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky obdrží zák. zástupci elektronicky prostřednictvím Bakalářů. Žák se smí odhlásit z kroužku po ukončení pololetí, a to na základě písemného sdělení zák. zástupců. Peníze za neúčast na kroužku se vracejí jen v případě dlouhodobé nemoci (min. měsíc), a to ponížením poplatku za další pololetí.

Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Pokyny pro úhradu kroužků pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.