Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Kroužky

Činnost většiny kroužků bude zahájena v týdnu od 3.10.2022. Minimální počet žáků v kroužku je 8. Závazné přihlášky odevzdat do 16.9.2022 třídním učitelům. Žák se smí odhlásit u kroužku po ukončení pololetí, a to na základě písemného sdělení zák. zástupců. Peníze za neúčast na kroužku se vracejí jen v případě dlouhodobé nemoci (min. měsíc), a to ponížením poplatku za další pololetí.