Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Projekty

Škola je zapojena do těchto projektů:

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL - ŠKOLNÍ PROJEKT EU

Projekt "Ovoce a mléko do škol"

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Digitalizujeme školu

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 2023

Ve školním roce 2023/2024 je naše škola zapojena do projektu Primární prevence, který je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Cílem projektu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků.

 

OP JAK I. – ZŠ LUŠTĚNICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005870

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních metod, které vedou žáka k rozvoji kreativity a talentu.

OP JAK I. -ZŠ Luštěnice

 

Škola byla zapojena do těchto projektů:

PODPORUJEME VZDĚLÁVÁNÍ III - výzva ŠABLONY IIII 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020864

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: Kluby pro žáky ZŠ, Doučování žáků se školním neúspěchem, Projektové dny ve výuce, Projektové dny mimo školu, Tandemová výuka a Výuka s ICT.

Projekt "Podporujeme vzdělávání III"

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Národní plán obnovy - doučování žáků škol