Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské zařízení Mladá Boleslav

Adresa: Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 731 066
E-mail: pppmb@seznam.cz
Web: www.pppstredoceska.cz

Objednání: zákonný zástupce dítěte, škola po dohodě s rodiči

  • pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let
  • zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a školám, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
  • poskytuje péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi
  • zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy zajišťuje psychologické poradenství v náročných životních situacích a obdobích zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy
  • poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům)
  • podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Speciální pedagogické centrum Mladá Boleslav

Adresa: Na Celně 2
Telefon: 326 726 053
Web: www.skolanacelne.cz

  • Poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Návštěvu PPP a SPC je vhodné konzultovat s třídním učitelem popř. výchovným poradcem.