Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Aplikace Bakaláři

Bakaláři  – stručný návod pro rodiče

NESDĚLUJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SVÝM DĚTEM ANI NIKOMU JINÉMU!

Přihlášení do webové aplikace Bakaláři:

Přihlášení proveďte z těchto stránek školy. V horní části obrazovky klikněte na ikonu s knížkou, pojmenovanou Bakaláři.

Na následující obrazovce vyplňte správně přístupové údaje, která jste dostali od třídních učitelů.

Na úvodní obrazovce se zobrazují průběžná upozornění na aktuality, rozvrh hodin,domácí úkoly žáků a oznámení o nových zprávách.

Ve sloupci vlevu můžete najít informace podle jednotlivých oblastí:

Osobní údaje - zde můžete překontrolovat osobní údaje dítěte i rodičů. V případě změny zažádejte neprodleně o jejich změnu.

Klasifikace - zde si můžete prohlédnout známky na vysvědčení, případná výchovná opatření nebo výsledky opravných zkoušek, pokud je Vaše dítě absolvovalo.

Výuka - pod touto nabídkou se skrývá aktuální rozvrh, suplování, zadané domácí úkoly a najdete zde také přehled předmětů s vyučujícími a dostupné výukové zdroje dodávané společností Bakaláři.

Plán akcí - co a kdy se koná.

Komens - komunikační nástroj s vyučujícími, přes který můžete posílat zprávy, případně si prohlížet zprávy přijaté. Je zde i nástěnka, kam umísťuje zprávy třídní učitel/ka nebo ředitelka školy.

Zbytek záložek je zatím nefunkčí nebo administrativní.

Bakaláři – Mobilní aplikace

K sledování aktuálního dění doporučujeme nainstalovat mobilní aplikaci Bakaláři (Google play nebo App Store). Tak budete mít vždy nové informace přímo ve svém mobilu.

Přihlašování do mobilní aplikace probíhá obdobně jako ve webové aplikaci.