Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace o provozu podatelny

 • Adresa:
  Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav
  Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice

 • telefon: 326 357 151, 606 647 272

 • Úřední hodiny
  pondělí – pátek: 7:00 – 12:00

 • Elektronická adresa:
  www.zs-lustenice.cz
  zs-lustenice@zs-lustenice.cz

 • Identifikátor datové schránky: vwhmpik
 • Další možnosti elektronické komunikace: nejsou
 • Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě
  Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:
  • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
  • *.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
  • *.XML (Extensible Markup Language Document),
  • *.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
  • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
  • *.TXT (prostý text),
  • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
  • *.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
  • *.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
  • *.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
  • *.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
  • *.PNG (Portable Network Graphics),
  • *.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
  • *.GIF (Graphics Interchange Format),
  • *.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
  • *.WAV (Waveform Audio Format),
  • *.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.
 • Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.
 • Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD
 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.
 • Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě
  Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.