Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Okresní kolo recitační soutěže

30. a 31.3.2023
Další plánované akce

Základní informace o škole

Informace dle zákona 106/99

Oficiální název školy : Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav
Adresa : Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice
IČ   školy : 71010840
IZO školy : 102326843
REDIZO školy : 600049175
Číslo účtu školy : 51 – 6902170217/0100
Zřizovatel :

Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 171,
294 42 Luštěnice

Učební dokument : ŠVP ZŠ Luštěnice
Telefonní spojení
ředitelna školy : 326 357 151, 606 647 272
sborovna pavilonek : 724 760 693
sborovna 2. stupeň : 724 931 732
sborovna 2. patro   775 037 173
Internetové stránky : www.zs-lustenice.cz
E-mail : zs-lustenice@zs-lustenice.cz
Datová schránka: : vwhmpik
Vedení školy
Ředitelka školy : Mgr. Miluše Hůlková
miluse.hulkova@zs-lustenice.cz
Výchovná poradkyně : Gabriela Dvořáková
dvorakova.gabriela@zs−lustenice.cz
Metodička prevence : Zlatuše Swaczynová
swaczynova.zlatuse@zs-lustenice.cz

Vedoucí šk. jídelny

Hospodářka školy

: Jindřiška Řízková
jindriska.rizkova@zs-lustenice.cz, jidelna@zs−lustenice.cz
Organizační struktura
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
:
:
:
300 žáků
135 žáků
350 strávníků
Personální zabezpečení
Pedagogický sbor
Školní družina
Školní jídelna

Správní zaměstnanci

:
:
:

:

18 učitelek, 2 učitelé, 7 asistentek pedagoga
5 vychovatelek
5 zaměstnankyň

9 zaměstnanců

Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy