Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní informace o škole

Informace dle zákona 106/99      
       
Oficiální název školy :   Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav
Adresa :   Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice
IČ   školy :   71010840
IZO školy :   102326843
REDIZO školy :   600049175
Číslo účtu školy :   51 – 6902170217/0100
Zřizovatel :   Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav, Boleslavská 171,
    294 42 Luštěnice
Učební dokument :   ŠVP ZŠ Luštěnice
Telefonní spojení
ředitelna školy :   326 357 151, 606 647 272
sborovna pavilonek :   724 760 693
sborovna 2. stupeň :   724 931 732
sborovna 2. patro     775 037 173
Internetové stránky :   www.zs-lustenice.cz
E-mail :   zs-lustenice@zs-lustenice.cz
Datová schránka: :   vwhmpik
Vedení školy
Ředitelka školy :   Mgr. Miluše Hůlková   
 
Výchovná poradkyně, Zástupce ředitelky :   Gabriela Dvořáková
 
Zástupce ředitelky :   Mgr. Pavlína Krkošková
 
Metodička prevence :   Zlatuše Swaczynová
 
Vedoucí šk. jídelny, Hospodářka školy :   Jindřiška Řízková
 
Sekretářka ředitelky :   Helena Valešová

 

Organizační struktura

Základní škola :   300 žáků
Školní družina :   135 žáků
Školní jídelna :   350 strávníků
Personální zabezpečení
Pedagogický sbor :   18 učitelek, 2 učitelé, 7 asistentek pedagoga
Školní družina :   6 vychovatelek
Školní jídelna :   5 zaměstnankyň
Správní zaměstnanci :   9 zaměstnanců
       
Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy