Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Učitelský sbor

Vedení školy

 • Mgr. Miluše Hůlková, ředitelka školy
 • Mgr. Ivana Pospíšilová, zástupce ředitele

Pedagodičtí pracovníci

 • Alena Hájková, třídní učitelka I.A
 • Mgr. Jaroslava Kalinová, třídní učitelka I.B
 • Mgr. Zuzana Pavlíčková, třídní učitelka II.A 
 • Mgr. Pavlína Krkošková, třídní učitelka II.B
 • Mgr. Irena Holubová, třídní učitelka III.A , výchovná poradkyně
 • Mgr. Jana Staňková, třídní učitelka III.B
 • Ilona Brzobohatá, třídní učitelka IV. třídy, vychovatelka ŠD
 • Bc. Jakub Pojikar, třídní učitel V. A 
 • Mgr. Lenka Marušková, třídní učitelka V.B
 • Mgr. Petra Václavková, třídní učitelka VI. třídy
 • Mgr. Jana Zelenková, třídní učitelka VII. třídy
 • Bc. Tomáš Feigl, třídní učitel VIII. třídy
 • Mgr. Zlatuše Swaczynová, třídní učitelka IX. třídy, metodička prevence
 • Gabriela Dvořáková, učitelka, výchovná poradkyně
 • Bc. Lubomír Krkoška, učitel
 • Mgr. Jarmila Hovorková, učitelka
 • Mgr. Helena Tomášová, učitelka
 • Mgr. Jana Fořtová, vychovatelka ŠD
 • Renata Knesplová, vychovatelka ŠD
 • Mgr. Ivana Šafferová, vychovatelka ŠD
 • Mgr. Veronika Bartošová, Dagmar Jablečníková, asistentky pedagoga