Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Učitelský sbor

Vedení školy

 • Mgr. Miluše Hůlková, ředitelka školy
 • Mgr. Pavlína Krkošková, zástupce ředitelky školy
 • Gabriela Dvořáková, zástupce ředitelky školy

Pedagodičtí pracovníci

 • Mgr. Pavlína Krkošková, Bc. Veronika Holubcová, třídní učitelka I. třída
 • Mgr. Iveta Vacková, třídní učitelka II.A
 • Mgr. Zuzana Pavlíčková, třídní učitelka II.B
 • Mgr. Jitka Chotová, třídní učitelka III.A
 • Bc. Stanislava Vyhnánková, třídní učitelka III.B
 • Marie Kršňáková, třídní učitelka IV. třídy
 • Mgr. Jana Vaňková, třídní učitelka V.A
 • Mgr. Ivana Pospíšilová, třídní učitelka V.B
 • Mgr. Lenka Marušková, třídní učitelka VI. třídy
 • Mgr. Petra Václavková, třídní učitelka VII. třídy
 • Mgr. Jana Zelenková, třídní učitelka VIII.A
 • Mgr. Zlatuše Swaczynová, třídní učitelka VIII.B, metodička prevence
 • Bc. Tomáš Feigl, třídní učitel IX. třídy
 • Mgr. Helena Tomášová, učitelka
 • Mgr. Jarmila Hovorková, učitelka
 • Bc. Lubomír Krkoška, učitel
 • Mgr. Karolína Pytlounová, učitelka
 • Gabriela Dvořáková, učitelka, výchovná poradkyně
 • Markéta Šedivá, učitelka
 • Renata Knesplová, hlavní vychovatelka ŠD
 • Mgr. Jana Fořtová, vychovatelka ŠD
 • Jana Tuzarová, vychovatelka ŠD
 • Natalija Mykyťuková, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
 • Klára Bártová, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
 • Markéta Kováčová, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
 • Alena Nekvidová, asistentka pedagoga
 • Dagmar Cvejnová, asistentka pedagoga
 • Viktoria Křivská, asistentka pedagoga
 • Helena Valešová, asistentka pedagoga