Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Oborové práce

I v letošním školním roce budou žáci 2.stupně naší školy vytvářet své oborové práce, tj. písemné práce z jednotlivých zvolených oborů (předmětů).

Jejich smyslem je naučit se pracovat s jednotlivými prameny (knihy, internet,..), vyhledat potřebné informace, dokázat určit důležitost těchto informací, naučit se spolupracovat a v neposlední řadě se naučit své názory a myšlenky vhodně prezentovat, uvádět argumenty a své názory si obhájit.

Od roku 2016 vznikla nová pravidla pro psaní oborových prací v 9. ročníku. Žáci budou místo rozsáhlé několikastránkové práce zpracovávat pouze jednostránkovou esej. Veškerá práce bude probíhat pouze ve škole a uskuteční se během jednoho dne. Žáci budou námět pro svoji esej vybírat z několika nabízených témat. První fáze – přípravná práce s fakty bude realizována v počítačové učebně, následovat bude vlastní sepsání eseje a v odpoledních hodinách proběhne prezentace a obhajoba.

Cílem má být dobře zpracovaná a zajímavá práce, která nutí žáky přemýšlet o faktech a hodnotit je. K tomu dokáží posoudit problém v širším kontextu, vyjádřit svůj názor a poskytnout osobní pohled na věc. Dokáží komentovat současná řešení, naznačovat řešení nová a hledat odpovědi.

Prezentace probíhají postupně podle jednotlivých ročníků a jejich termín je vždy dlouhou dobu dopředu znám. Hodnocení jednotlivými úrovňovými stupni A až E vyplývá z naplnění zadaných kritérií a je stanoveno komisí pedagogů. Bude-li se žákovo hodnocení v průběhu 6.-9. ročníku pohybovat na úrovni A až B, má možnost v 9.ročníku získat titul Doktorand základních věd

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ OBOROVÉ PRÁCE

viz. příloha školního řádu č. 5 nebo přímo ZDE

TERMÍNY OBOROVÝCH PRACÍ

 

ZADÁNÍ DO:

ODEVZDAT DO:

OBHAJOBY:

9. ročník

ZPRACOVÁNÍ A OBHAJOBY - DO 15. KVĚTNA

8. ročník

14.9.

26.10.

12.11. - 16.11.

7. ročník

26.10.

7.12.

10.12. - 14.12.

6. ročník

3.12.

25.1.

11.2. - 15.2.