Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

31.5. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy

Další plánované akce

Volba povolání

Informace výchovného poradce ke změnám v přijímacím řízení

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona, v přijímacím řízení došlo k některým změnám. Tyto změny najdete na www.zkola.cz nebo na www.msmt.cz.

K nejdůležitějším patří:

 • místo tří přihlášek mohou žáci podat jen dvě
 • ředitel střední školy po přijímacím řízení zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí (rozhodnutí o přijetí už posílat nebude) do10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je nutno doručit střední škole zápisový lístek (dříve do 5 dnů)
 • zápisový lístek lze použít jen jedenkrát (dříve dvakrát), dvakrát jej lze použít jen v případě kladného rozhodnutí o odvolání
 • výstupní hodnocení žáků se ruší

Užitečné webové stránky

 • www.svetprace.cz, volba povolání a úvod do světa práce
 • www.scio.cz, informace o přijímacích zkouškách, o jednotlivých školách, ukázky přijímacích zkoušek, testy, kurzy
 • www.istp.cz, informace o konkrétních profesíc
 • www.nuov.cz, národní ústav odborného vzdělávání
 • www.msmt.cz, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • www.ceskaskola.cz, diskusní prostor ke školské problematice
 • www.infoabsolvent.cz, pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty, nabídka škol a oborů, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce
 • www.startnatrhprace.cz, informace, rady, odkazy pro úspěšný start na trh práce
 • www.iq-metr.cz, testy pro měření inteligence
 • www.atlasskolstvi.cz, přehled studijních oborů SŠ, VOŠ, VŠ a jazykových škol ČR
 • www.portal.mpsv.cz, integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, vyhledání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR