Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Psychologické poradenství

V letošním školním roce (od 24.9. 2019) bude opět naše škola poskytovat služby pedagogicko - psychologického poradenství.

Termíny konzultací: pravidelně každé úterý

Poskytovatel : Mgr. Jaroslava Krausová

Poskytované služby:

Psychologické a speciálně pedagogické poradenství, diagnostika.

Práce s talentovanými dětmi.

Prevence a nápravy specifických poruch učení a chování.

Rodinné a skupinové terapie.

Objednání konzultací prostřednictvím výchovné poradkyně Gabriely Dvořákové (tel: 724 931 732)